J 1, 35-42 „«Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie»”.

J

W tej Ewangelii nie jest napisane, gdzie mieszkam, ponieważ dom Syna Bożego nie ma
fizycznego miejsca. Jeżeli chcesz zobaczyć, gdzie mieszkam, to zapraszam do mojego
mieszkania, które znajduje się w moim Ciele. Mieszkam w Ewangelii, w Eucharystii i
dopiero jak przyjdziesz Mnie tam odwiedzić, to możesz powiedzieć, że Mnie znalazłeś. W
momencie kiedy zostaniesz u Mnie i spędzisz ze Mną czas, to pójdziesz za Mną jak moi
pierwsi uczniowie. Żeby iść za moim głosem, trzeba odwiedzić Mnie w moim mieszkaniu, bo
jakże ma się służyć swojemu gospodarzowi, nie odwiedzając jego domostwa? Jesteś sługą,
który służy w moim domu i czasami posyłam Ciebie, abyś wyszedł i służył gdzieś indziej.
Jednakże jeżeli nie wracasz do swojego gospodarza na noc, to musisz gdzieś przenocować w
świecie, a każdy gospodarz, który jest w świecie, nie jest domem Syna Bożego. Zastanawiasz
się, dlaczego nadałem moim sługom nowe imiona? Po to, aby nadać im nową godność,
godność ucznia Syna Bożego, który jest zbawicielem tego świata. Mój uczeń nie jest osobą,
która wierzy w bóstwa, w naturę lub w systemy filozoficzne. On wierzy w Boga żywego,
który zszedł na ten świat, aby pokazać, że naprawdę istnieje życie wieczne. Bądź pełen
chwały, że zostałeś moim uczniem, a nie uczniem tego świata. Wierząc we Mnie, masz nowe
imię i po tym imieniu będę się do Ciebie zwracał, ponieważ nie jest to imię dla tego świata,
lecz imię chwały, które zostało Ci nadane przy sakramencie bierzmowania. To imię jest
symbolem Twojej wiary i to imię zaprowadzi Cię do królestwa niebieskiego.

Dodano przez admin