J 3, 22-30 „Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany”.

J

Chrzest jest symbolem mojego przyjścia na ten świat. Kto jest moim uczniem, ten jest
ochrzczony w moim duchu i Ja go prowadzę, jeżeli tylko da Mi do siebie dostęp. Ilu z Was
zapomniało, do kogo należy i kto jest Waszym Panem?! Tak jak zbuntowane dziecko, które
opuszcza dom i zapomina o swoim ojcu, który dał mu życie, tak Wy zapominacie o Waszym
Ojcu, który jest w niebie. Nie ma większego smutku niż odrzucenie i zapomnienie o miłości
Bożej. Kto nie pamięta o tym, że został wybrany i powołany, żeby głosić moją chwałę, ten
zostanie zapomniany w dniu ostatecznym. Na podstawie mojej obecności w Waszych sercach
zostaniecie zbawieni. Jakże masz nie iść w zapomnienie, jeżeli w Twoim sercu jest pustka i
nie ma u Ciebie pamięci o moim istnieniu? Nie mogę Ciebie zbawić, jeżeli nie ma Mnie w
Twoim sercu, bo nie należysz wtedy do Mnie, lecz do złego, a on walczy i zabiera
wszystkich, których tylko może, do swojego królestwa. Kto pamięta o Mnie i o tym, że
poprzez chrzest należy do zbawiciela, ten zostanie przeze Mnie zapamiętany. Kto zapomniał
o moim istnieniu, jego istnienie również zostanie zapomniane i czeka go wieczna śmierć,
gdzie nie ma pamięci o mojej obecności. Bądź jak Jan Chrzciciel i przygotuj świat na moje
przyjście. Przygotuj swoje serce i wyczyść je, abym mógł w nim zamieszkać. Głoś o Mnie w
swoim otoczeniu, aby inni ludzie przyjęli Mnie do swojego serca. Teraz jestem żywym
duchem i żyję pośród Was, ale nadejdzie czas, że zjawię się w swojej chwale i bądź na to
przygotowany. Stale myśl o tym, że czas mojego powtórnego przyjścia nadchodzi i tak jak
dla świętego Jana, nadszedł i dla Ciebie czas, abyś się umniejszał, a Ja został wywyższony.
Pragnę, abyś szedł przede Mną i przygotował Mi moje miejsce, abym mógł tam zamieszkać.
Jesteś moim sługą, dlatego rób to, co do Ciebie należy i przygotuj mój dom, ponieważ
niedługo pojawi się w nim gospodarz. Każdy gospodarz podczas swojej nieobecności chce
wrócić do czystego i bezpiecznego domu. Tak i Ja chcę, aby każdy z Was zaczął oczyszczać
swoje serce i ten świat, aby przygotować je na powtórne moje przyjście.

Dodano przez admin