Łk 1, 4, 14-21 „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.

Ł

Słowa, które pochodzą od mojego Ojca, nie mogą się nie spełnić. Mój Ojciec jest prawdą, Ja
jestem Jego synem, więc jeżeli moje słowo się nie wypełnia, wówczas prawda zaprzecza
prawdzie. Prawda sama w sobie nie może siebie zaprzeczyć, bo prawda z prawdy powstała.
Tylko kłamstwo niszczy prawdę, dlatego co ode Mnie pochodzi, zawsze będzie miało
miejsce. Jeżeli mój Ojciec zapowiada, że pośle Mesjasza, tak i robi i tylko kłamstwo zasłania
nam prawdę. Jeżeli mam ponownie przyjść na świat, to tak się stanie i wypełnią się moje
słowa. Jak możecie sprawdzić, co pochodzi ode Mnie, a co od świata? Po owocach
poznawajcie i zobaczcie, co się stało z moją nauką. Słowo wypowiedziane przez moje usta na
ziemi trafia do olbrzymiej ilości dusz przez wiele pokoleń. Jeden człowiek przemienił
miliardy dusz, więc jakże można nie uznać Mnie za Syna Bożego? Mój Ojciec wypełnił
swoje słowa, także i Ja wypełniam Jego wolę, będąc przy Was tu – na ziemi. Jeżeli
powiedziałem, że w moje imię będziecie czynić cuda, to tak się dzieje. Jeżeli powiedziałem,
że moja droga prowadzi do zbawienia, to tak się też dzieje. Co powiadam do Was w
Ewangelii, jest prawdą i zobaczcie, że wszystko to się wypełnia. Tylko moje słowo jest
prawdziwe, ponieważ pochodzi od mojego Ojca. Ja jestem w nim, a On we Mnie, dlatego
tylko Ja jestem prawdziwym źródłem prawdy, która w nim się objawia. Uznajcie moje słowa
za pełnię i pewność, że tak jak mówię, to tak jest. Nie dziwcie się później moim dziełom i
cudom, ponieważ jest to konsekwencja moich słów. Kto uzna Mnie za prawdę i przemieni
swoją wiarę w pewność, ten i ma pewność, że zostanie zbawiony. Kto powątpiewa w moje
słowa, ten niech wie, że również nie ma pewności odnośnie do swojego przejścia do życia
wiecznego.

Dodano przez admin