Łk 19, 41-44 „Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd”.

Ł

Naród żydowski odrzucił Syna Bożego, więc i sam został odrzucony. Kim jest mój Ojciec,
który pozwala, aby zburzono Jego świątynie? Powiadam Ci, że mój Ojciec się we Mnie
objawił, dlatego to już nie jest Jego świątynia, ponieważ nie chrzcili w niej Jego Syna. To nie
jest tak, że lud Izraela został odrzucony przez mego Ojca, jednakże kiedy odrzucili oni Syna
Jedynego, sami na siebie wydali zgubę. Zastanów się, czy w świątyni Twojego ciała oddajesz
Mi chwałę? Jeżeli Mnie odrzucisz, przyjdzie nieprzyjaciel i wszystko zburzy, ponieważ nie
będzie tego, który chroni Cię swoim światłem przed ciemnością. Świątynia została zburzona i
do dzisiaj nie jest odbudowana, a Ja zostałem zabity na krzyżu i po trzech dniach
zmartwychwstałem. Ja żyję prawdziwie, a budynek świątyni leży w gruzach. Powiadam Ci,
że tak samo stanie się z Tobą. Choćbyś był najpotężniejszy, a nie oddasz chwały w swojej
świątyni Synowi Jedynemu, pozostanie po Tobie tylko gruz Twojego ciała. Jeżeli będę mógł
w Tobie zamieszkać, to przeprowadzę Cię do życia, gdzie nic nigdy nie ulegnie zniszczeniu,
ponieważ w tym miejscu, to co powinno zostać zniszczone, zostało już wypalone w ogniu.
Otrzymujesz łaskę życia, gdzie nic więcej nie będziesz potrzebował. Nie odrzucaj mojego
głosu, nie odrzucaj tego, co do Ciebie mówię, tylko przełam się i zaproś Mnie do swojej
świątyni, a choćby przyjechał nieprzyjaciel i otoczył Cię zewsząd, to Twoja świątynia nigdy
nie zostanie zburzona.

Dodano przez admin