Mk 2, 23-28 „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

M

Ja jestem Panem wszystkiego; Panem prawa i szabatu. Wszystko, co jest ustanowione w
Kościele, ma do Mnie prowadzić. Jeżeli dana forma obrzędu Cię zamęcza, to nie w formie
mojego kultu znajdziesz zbawienie, lecz w miłości mojej w Twoim sercu. Każda forma
modlitwy i nabożeństwa jest dla kogoś innego, ponieważ każdy z innej formy powstał. W
momencie kiedy bylibyście jednakowi, wówczas byłaby jedna droga mojego kultu. Jednakże
różni jesteście, dlatego i Wasz duch potrzebuje innej formy bycia blisko mojej miłości. Po to
są ustanowione sakramenty, żeby ich przestrzegać, jednakże inne dodatkowe czynności, które
mają hartować Waszego ducha, są po to, żeby odnaleźć drogę do Mnie. Jeżeli czujesz, że w
danej formie kultu oddalasz się ode Mnie i zamiast oddawać Mi swój ciężar życia,
otrzymujesz go jeszcze więcej, to wiedz, że to nie jest droga dla Ciebie. Jest prawda
ustanowiona, jak msza święta, czytanie ewangelii, codzienna modlitwa, jednakże wiele jest
dodatkowych form kontaktu z moim sercem, które mają wzmocnić Twojego ducha. Dlatego
stale badaj i szukaj swojej drogi do mojego serca. Biada temu, kto narzuca bliźniemu swoją
formę budowania ze Mną relacji. Ja żyję w ludzkich sercach i tylko Ja wiem, co jest dobre dla
drugiego człowieka. W momencie kiedy Ty narzucasz drugiemu swoją indywidualną drogę,
bliźni zaczyna czcić Cię w sercu, bo nie idzie drogą, do której został powołany, lecz Twoją.
Nie jestem Panem ucisku i smutku, jestem Panem miłości i noszenia krzyża, a w nim
znajduje się radość. Zawsze daję wolność i jeżeli widzisz, że czujesz ucisk, to wiedz, że nie
szukasz Mnie tam, gdzie powinieneś. Wiele jest dróg na tym świecie, jednakże jedna jest
droga, która prowadzi do Ojca mego. Na tej prawdziwej drodze wielu jest ludzi, którzy idą ze
mną. Dlatego szukaj Mnie, szukaj swojej formy, którą dla Ciebie wybrałem, a nie ulegaj
naciskom innych osób, które stwierdziły, że odnalazły pełnię formy spędzania ze Mną czasu.
Kto myśli, że wie lepiej, ten nie wie nic, a kto Mnie znalazł, wie, że jest tylko moim sługą.
Sługa drugiemu słudze tego samego gospodarza nie może rozkazywać, bo jeden jest Pan, a
wielu sług. Nie chodzi o to, żebyś podważał formy kontaktu ze Mną w Kościele, lecz pośród
nich znalazł swoją drogę, która zaprowadzi Cię do Ojca mego. Nie forma, nie prawo, nie
przepisy i reguły Cię zbawią, lecz moja miłość, która płynie w Twoim sercu.

Dodano przez admin