Mk 3, 20-21 „Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów»”.

M

Jeżeli ludzie uważali Mnie za szaleńca – Mnie, Syna Bożego – to za kogo będą Was mieli?
Każdy, kto by prawdziwie zaczął żyć nauką Ewangelii, zostałby uznany za szaleńca,
ponieważ kto idzie za mną, nie idzie głosem tego świata, lecz pod prąd. Jeżeli sprzedalibyście
wszystko, co macie, i prawdziwie zaczęli głosić moje słowo, wówczas albo pójdą za Wami,
albo zaczną się Wam przeciwstawiać, bo nie żyjecie jak inni. Ja nie chcę, żeby mój uczeń żył
jak poganin. Jak ma o Mnie świadczyć, jeżeli jego życie podobne jest do tego, który odrzuca
moją chwałę? Ten, kto uważa, że we Mnie wierzy, a jego życie nie różni się od zasad tego
świata, ten nie idzie za mną. Ten, kto idzie za Mną, podąża ścieżką, która jest inna, i od razu
zaczyna być wystawiany na opinie ludzi. Tam, gdzie się pojawiałem, szły za Mną tłumy,
jednakże moi najbliżsi bali się o Mnie i próbowali zatrzymać głoszenie mojej Ewangelii. Tak
będzie i z Tobą, często bliscy blokują Cię w mojej drodze. Bo jakże Ty, który jesteś im
dobrze znany, masz godność uznawać się za mojego prawdziwego ucznia i iść za mną? Mnie
naśladuj. Ja pokazałem nieraz w mojej Ewangelii, jak znosić prześladowania. Staraj się
znosić w pokorze głosy Twoich bliskich i nie rezygnuj ze swojej posługi w momencie
usłyszenia ciężkich od nich dla Ciebie słów. Idź za Mną i we Mnie szukaj pokoju, a
zobaczysz, że jeżeli przejdziesz ze Mną przez przemianę Twojego serca, wówczas
przemienię i Twoich bliskich i nastanie pokój. Jeżeli w chwili emocji jeszcze bardziej
powiększysz konflikt, wówczas pamiętaj, że nie jest to moja droga. Ja prowadzę łagodnie i w
pokoju. Prawda powoli przebija się przez kłamstwo, aż w końcu moja chwała oświetli
wszystkich, którzy są koło Ciebie. Ruszaj zatem w drogę, drogę głoszenia mojego słowa, bo
nie żyjesz na świecie, żeby wygodnie przeżyć swoje życie. Ja zszedłem na świat, aby nauczać
i zaświadczać o prawdzie. Także i Ty tak czyń, głoś moje słowo, a wielkie rzeczy mój Ojciec
uczyni dla Ciebie. Kto zostawia wiarę dla samego siebie, ten sam będzie osądzony. Jeżeli
pójdziesz za Mną i zaczniesz zmieniać serca innych, wówczas chwała tych serc będzie przy
Tobie w dniu sądu ostatecznego. Głoś moje słowo, a jeszcze bardziej przekonasz się, że Ja
żyję prawdziwe.

Dodano przez admin