Autoradmin

Mk 5, 1-20 „I zapytał go: «Jak ci na imię?» Odpowiedział Mu: «Na imię mi ‘Legion’, bo nas jest wielu”.

M

Wielu z Was nie wierzy w opętanie, a przecież jasno ta Ewangelia o tym mówi. Trudno rozumem jest pojąć fakt, że człowieka może obezwładniać zły duch i mówić jego ustami. Powiadam Wam, że kto wybiera dla siebie fragmenty Ewangelii, a nie przyjmuje jej w całości, ten nie jest moim uczniem. Wielu dziwi się do dzisiaj, jak mogłem rozmawiać ze złym duchem, który mieszkał w ciele tego człowieka. Kto...

Łk 1, 4, 14-21 „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.

Ł

Słowa, które pochodzą od mojego Ojca, nie mogą się nie spełnić. Mój Ojciec jest prawdą, Ja jestem Jego synem, więc jeżeli moje słowo się nie wypełnia, wówczas prawda zaprzecza prawdzie. Prawda sama w sobie nie może siebie zaprzeczyć, bo prawda z prawdy powstała. Tylko kłamstwo niszczy prawdę, dlatego co ode Mnie pochodzi, zawsze będzie miało miejsce. Jeżeli mój Ojciec zapowiada, że pośle...

Mk 3, 20-21 „Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów»”.

M

Jeżeli ludzie uważali Mnie za szaleńca – Mnie, Syna Bożego – to za kogo będą Was mieli? Każdy, kto by prawdziwie zaczął żyć nauką Ewangelii, zostałby uznany za szaleńca, ponieważ kto idzie za mną, nie idzie głosem tego świata, lecz pod prąd. Jeżeli sprzedalibyście wszystko, co macie, i prawdziwie zaczęli głosić moje słowo, wówczas albo pójdą za Wami, albo zaczną się Wam przeciwstawiać, bo nie...

Mk 2, 23-28 „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

M

Ja jestem Panem wszystkiego; Panem prawa i szabatu. Wszystko, co jest ustanowione w Kościele, ma do Mnie prowadzić. Jeżeli dana forma obrzędu Cię zamęcza, to nie w formie mojego kultu znajdziesz zbawienie, lecz w miłości mojej w Twoim sercu. Każda forma modlitwy i nabożeństwa jest dla kogoś innego, ponieważ każdy z innej formy powstał. W momencie kiedy bylibyście jednakowi, wówczas byłaby jedna...

Łk 3, 15-16 „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.

Ł

Dlaczego Jan chrzcił wodą, a Ja Duchem Świętym? Jan był człowiekiem, który głosił moje nadejście, a Ja jestem Synem Bożym, w którym znajduje się moc Ducha. Człowiek może używać mojej mocy, jednakże sam z siebie nie ma nic. Jeżeli żyjesz beze Mnie i myślisz, że dobrze czynisz, to chrzcisz tylko wodą, która znajduje się na tym świecie. Tylko ze Mną chrzcisz Duchem Świętym, który nie jest z tego...

Łk 11, 29-32 „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia”.

Ł

Wielu z was ciągle chce widzieć dowody na istnienie stworzyciela. Żądacie znaków, które pokażą Wam, że prawdziwie istnieje królestwo niebieskie. Powiadam wam, że macie wiele znaków koło siebie, a kto się zacznie rozglądać ten znajdzie prawdziwy znak, który świadczy o królestwie niebieskim. Ja jestem prawdziwym znakiem, tylko wy nie wiecie co ten znak oznacza. Wiele lat poświęcacie na ziemi, aby...

J 1, 35-42 „«Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie»”.

J

W tej Ewangelii nie jest napisane, gdzie mieszkam, ponieważ dom Syna Bożego nie ma fizycznego miejsca. Jeżeli chcesz zobaczyć, gdzie mieszkam, to zapraszam do mojego mieszkania, które znajduje się w moim Ciele. Mieszkam w Ewangelii, w Eucharystii i dopiero jak przyjdziesz Mnie tam odwiedzić, to możesz powiedzieć, że Mnie znalazłeś. W momencie kiedy zostaniesz u Mnie i spędzisz ze Mną czas, to...

J 3, 22-30 „Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany”.

J

Chrzest jest symbolem mojego przyjścia na ten świat. Kto jest moim uczniem, ten jest ochrzczony w moim duchu i Ja go prowadzę, jeżeli tylko da Mi do siebie dostęp. Ilu z Was zapomniało, do kogo należy i kto jest Waszym Panem?! Tak jak zbuntowane dziecko, które opuszcza dom i zapomina o swoim ojcu, który dał mu życie, tak Wy zapominacie o Waszym Ojcu, który jest w niebie. Nie ma większego smutku...