Dla wspólnot

„Słowa które są podyktowane w «Jestem Słowem» nie są słowami, które tylko mądrze brzmią, lecz żywym głosem Syna Bożego.

Słowa te są prawdą, a prawda nikomu nie może zaszkodzić, dlatego kto tego nie uznaje niech i też nie prześladuje. Jestem Słowem jest darem dla kościoła od Mego Ojca, który jest w niebie, jest to Moje dzieło i jest stworzone tak, że czytając je chronologicznie człowiek wzrasta w wierze i zbliża się do mojej miłości. Pragnę, aby ten kto doświadczył w tych słowach słów Syna Bożego, co tydzień spotykał się w grupie z bliźnimi i razem z nimi czytał to dzieło, a następnie, aby wspólnie rozważali Ewangelię i zapisane Słowo. Niech tego typu spotkania zawsze odbywają się za zgodą proboszcza danej parafii, lub opiekuna duchowego wspólnoty, nawet jeśli odbywają się w domach. Jestem Słowem jest darem dla kościoła i jego celem jest zaświadczenie, że Ja jestem Słowem, że w Ewangelii i w Kościele znajduje się prawda. Prawda która zaprowadzi was do życia wiecznego”.

„Pragnę, aby każdy kto w słowach, które są zapisane w «Jestem Słowem» rozpoznaje to, że to Ja Jestem, został sługą Słowa Bożego.

Wielu ludzi odchodzi od wiary we mnie i zapomina o tym, że istnieje życie wieczne. Przestają oni wierzyć w Ewangelię i uznają, że słowa zawarte w Piśmie Świętym nie są żywymi słowami Mego Ojca, który trwa na wieki. Dlatego też Ja, Jezus Chrystus podyktowałem niepozornej dla tego dzieła osobie słowa, które mają o tym przypomnieć ludzkości. Powiadam wam, że kto głosi dzieło Jestem Słowem ten głosi Ewangelię, bo po to są podyktowane przeze mnie te słowa, aby ludzie doświadczali nawróceń swoich serc i tego, że Ja jestem z wami i nigdy was nie zostawię, że Ja jestem Słowem i w Słowie żyję i jeżeli chcecie mnie poznać to czytajcie Ewangelię”.

Czy Fundacja „Jestem Słowem” organizuje spotkania wspólnotowe?
Fundacja nie organizuje spotkań wspólnotowych. Zachęcamy do czytania Pisma Świętego i dzielenia się Słowem we własnych wspólnotach.

Fundacja „Jestem Słowem”
ul. Naramowicka 266C
61-601 Poznań
KRS: 0001026107


Imprimatur

Wszystkie publikacje posiadają imprimatur Kościoła katolickiego. W książce wykorzystano tekst z
Biblii Tysiąclecia wydanie V.

Wsparcie:

Fundacja „Jestem Słowem”
nr konta: 78 1140 2004 0000 3502 8360 3919
Tytuł: Darowizna na cele statutowe