Fundacja

W celu publikacji dzieła „Jestem Słowem” powstała Fundacja składająca się z osób świeckich należących do Kościoła rzymskokatolickiego.

Wszystkie działania Fundacji są zawsze podejmowane w posłuszeństwie wobec Kościoła.

Autor zapisanych słów zrzekł się wszelkich praw autorskich na rzecz Fundacji, nie jest jej członkiem ani nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

Jej celem jest zapewnienie jak najszerszego dostępu do treści w formie książek, e-booków oraz nagrań muzycznych z lektorem, udostępnianych bezpłatnie na platformach mediów społecznościowych. Fundacja za życia autora nie opublikuje nigdy informacji, kim jest ta osoba, ani nie będzie komentować pojawiających się na ten temat plotek.

W skład Fundacji wchodzą:
Szymon Frieske – prezes zarządu
Rada nadzorcza: Marcin Piechota, Maria Różańska, Michał Walachowski

Wsparcie:
Fundacja „Jestem Słowem”
nr konta: 78 1140 2004 0000 3502 8360 3919
Tytuł: Darowizna na cele statutowe

Fundacja „Jestem Słowem”
ul. Naramowicka 266C
61-601 Poznań
KRS: 0001026107

Imprimatur
Wszystkie publikacje posiadają imprimatur Kościoła katolickiego. W książce wykorzystano tekst z Biblii Tysiąclecia wydanie V.

Wsparcie:
Fundacja „Jestem Słowem”
nr konta: 78 1140 2004 0000 3502 8360 3919
Tytuł: Darowizna na cele statutowe