BIBLIA TYSIĄCLECIA – PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

95,00 

ISBN: 978-83-7014-712-9
Liczba stron: 1472
Wydawnictwo: Pallottinum

-
+
Kategoria:
Czas dostawy: 5 dni
Opis
Informacje dodatkowe

Biblia Tysiąclecia to najpopularniejsze narodowe wydanie Pisma Świętego. Zawiera jedyny polski tekst Pisma Świętego, zatwierdzony do stosowania w liturgii przez Konferencję Episkopatu Polski, przystępne komentarze – przypisy, mapy oraz podręczny słownik biblijny. Biblia – „Księga Życia” – Verba Sacra – jest bez wątpienia najwspanialszym z dzieł w historii świata, bestsellerem wszechczasów.

Każdy zakup na stronie www.jestemslowem.pl jest cegiełką, wspierającą działalność Fundacji Jestem Słowem. Całkowity dochód ze sprzedaży cegiełek przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji Jestem Słowem.

Oprawa:

Twarda

Rozwiń

Listy z błogosławieństwem

Stanisław Gądecki | Arcybiskup Metropolita Poznański
„Życzę, aby książka spotkała się życzliwym przyjęciem ze strony Czytelników, a podjęte przez Fundacje dzieło przyniosło błogosławione owoce". Zobacz cały list
Kardynał Grzegorz Ryś | Arcybiskup Metropolita Łódzki
„Szczerze gratulując wspomnianej pozycji, przesyłam serdeczne pozdrowienia i życzę obfitości Bożego błogosławieństwa". Zobacz cały list

FAQ

Jaka jest idea Jestem Słowem?
Odpowiadając na to pytanie, najlepiej posłużyć się fragmentem słów zapisanych przez autora w ciągu kilku lat w „dzienniku duchowym".

Cytat 1
„Trwaj we Mnie i nie lękaj się. Nie każdy musi wierzyć w te zapisane słowa, bo to jest twoje doświadczenie prywatne. Ludzie z jednej strony będą to podważać, a z drugiej – mówić, że to nie jest nic nowego. Te słowa nigdy nie będą czymś nowym, bo Ewangelia jest pełnią objawienia i nic ponad to nie będzie już dodane. Przyszedłem natomiast do ciebie z moim Słowem, żeby ludzie doświadczyli, że to właśnie Ewangelia jest prawdą i że Ja żyję w Kościele, i to jest droga do zbawienia człowieka”.

Cytat 2
„Słowa, które zapisujesz, nie są słowami, które tylko mądrze brzmią, lecz żywym głosem Syna Bożego. Słowa te są prawdą, a prawda nikomu nie może zaszkodzić, dlatego kto tego nie uznaje, niech nie prześladuje. «Jestem Słowem» jest darem dla Kościoła i jego celem jest zaświadczenie, że Ja jestem Słowem oraz że w Ewangelii i w Kościele znajduje się prawda, prawda, która zaprowadzi was do życia wiecznego”.
Dlaczego autor jest anonimowy ?
Anonimowość autora wynika z zapisanych słów w „dzienniku duchowym”. Autor jest osobą świecką i prowadzi zwyczajne życie zawodowe i rodzinne. Nie należy do Fundacji i użyczył jej wszystkie prawa do zapisanych słów oraz skomponowanej muzyki. Z racji wykonywanego zawodu ma możliwość poświęcenia wielu godzin na zapisywanie Słowa oraz komponowanie muzyki, bez otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia. Fundacja za życia autora nie opublikuje nigdy informacji, kim on jest, ani nie będzie komentować pojawiających się na ten temat plotek.
Cytaty z dziennika duchowego:

Cytat 1
„Pragnę, abyś nigdy publicznie się nie przyznał, że to ty jesteś autorem tego dzieła. Jak moje Słowo może być twoje, jak pochodzi od mego Ojca?”

Cytat 2
„Każdy, kto to przeczyta, pomyśli o owocu – czyli o Mnie. Dopiero po twojej śmierci będzie można odkryć, kto jest winoroślą, która przynosi twojego Pana”.

Cytat 3
„To dzieło jest moim Słowem i przeze Mnie jest napisane. Ja jestem autorem, Ja jestem piórem i Ja jestem atramentem. Ty jesteś tylko kartką i materiałem, poprzez który może się okazać moje Słowo. Nikt nie wielbi materiałów książek, lecz ich autorów. Tak jest i w tym przypadku, ale pamiętaj, że jest to najlepsza droga to twojego szczęścia".
Kto jest przewodnikiem duchowym autora?
Przewodnikiem duchowym autora jest ojciec franciszkanin, który również postanowił pozostać publicznie anonimowy. Posłuszeństwo autora przewodnikowi duchowemu oraz Kościołowi jest kluczowe dla tego dzieła. Cytaty z dziennika duchowego: Cytaty z dziennika duchowego:

Cytat 1
„Trwaj zatem we Mnie, oddawaj siebie pod ocenę twojego przewodnika duchowego i rób dokładnie tak, jak on ci wskaże, ponieważ nie poprzez zapisywanie tego dzieła dostąpisz zbawienia, lecz poprzez pokorę i posłuszeństwo w Kościele”.

Cytat 2
„Tylko będąc posłuszny w swojej duchowości, znajdziesz prawdę. Ja jestem w tobie posłuszny twojemu przewodnikowi duchowemu, bo również jego prowadzę, a on jest Mnie posłuszny. Zawsze pytaj go o zgodę, jeżeli widzisz, że wymagam od ciebie czegoś nowego. Nawet gdy nie zawsze zdanie twojego przewodnika duchowego będzie zgodne z moim głosem, to jego słuchaj. Ja uniżam się w tobie w pokorze i ty też oddawaj temu chwałę. Wiedz, że ja żyję w każdym i mogę wszystko sprawić. Pamiętaj, żeby zawsze wierzyć bardziej w naukę Kościoła, w Ewangelię niż w swój wewnętrzny głos”.
Czy autor posiada wykształcenie muzyczne, teologiczne lub humanistyczne?
Autor uzyskał wykształcenie wyższe, ale żadne z wyżej wymienionych. Posiada umysł ścisły i rozwija swoją drogę zawodową w zupełnie innym kierunku.
Cytat z dziennika duchowego:

Cytat 1 „Wielu ludzi odchodzi od wiary we Mnie i zapomina o tym, że istnieje życie wieczne. Przestają oni wierzyć w Ewangelię i uznają, że słowa zawarte w Piśmie Świętym nie są żywymi słowami mego Ojca, który trwa na wieki. Dlatego też Ja, Jezus Chrystus, podyktowałem niepozornej dla tego dzieła osobie słowa, które mają przypomnieć o tym, że to Ja jestem Słowem”.
W jaki sposób zapisywane jest słowo?
Sposób, w jaki jest zapisywane słowo, różni się od stereotypowego myślenia na ten temat. Przez pierwsze lata wszystko odbywało się podczas adoracji w kaplicy, następnie podczas prywatnej modlitwy. Przez pierwsze lata autor zapisywał słowo sam, lecz później zaczął on dyktować to, co słyszy w sercu, przy obecności drugiej osoby. Autor nie słyszy tych słów zewnętrznie, lecz materializują się one w jego sercu. Nie może dyktować kolejnego słowa do momentu, aż nie wypowie dokładnie tego, które usłyszał wcześniej. W trakcie zapisywania nie zna sensu oraz przekazu danego fragmentu oraz przypowieści. To doświadczenie duchowe dla samego autora jest tajemnicą i bardzo trudno jest opisać, na jakiej płaszczyźnie się to dokładnie odbywa.

Cytat 1
„Pragnę, aby ludzie skupiali się na Mnie, a nie na tobie i zastanawiali się, jak to jest możliwe, że otrzymujesz moje słowo. Jeżeli ty tego nie pojmujesz, to jakże ma to pojąć osoba z zewnątrz?”
W jakim celu powstała Fundacja?
„Jestem Słowem” jest dziełem ewangelizacyjnym i w tym celu została powołana Fundacja, która składa się z osób świeckich. Jej misją jest zapewnienie jak najszerszego dostępu do treści w formie książek, e-booków oraz nagrań z lektorem, udostępnianych na platformach mediów społecznościowych. Wszystkie działania Fundacji są zawsze podejmowane w posłuszeństwie wobec Kościoła rzymskokatolickiego. Zarówno autor, jak i zarząd Fundacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia.
Ile książek zostało już zapisanych?
Obecnie zapisanych jest już 6 książek: wszystkie cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie oraz Psalmy. Przed publikacją przechodzą one przez proces otrzymania imprimatur. Fundacja nie udostępnia żadnych treści, które nie otrzymały zgody biskupa na publikację. Nie wiadomo, ile jeszcze książek zostanie zapisanych przez autora.
W jaki sposób komponowana jest muzyka?
Jako że autor nie zna nut i nie potrafi ich zapisywać, utwory są przez niego nagrywane, a następnie pianiści z wykształceniem muzycznym przekładają je na nuty. Docelowo do każdego zapisanego fragmentu autor ma skomponować osobny utwór. Sposób komponowania, podobnie jak pisanie „Jestem Słowem”, różni się od tradycyjnego tworzenia utworów. Autor wcześniej modli się i medytuje nad danym fragmentem słowa Bożego. Stara się w muzyce przekazać wydarzenia, do których doszło w danym fragmencie Pisma Świętego, oraz dostosować je jako dopełnienie zapisanego komentarza.
Cytat z dziennika duchowego:
Cytat 1
„Proszę, abyś skomponował utwory do zapisanych fragmentów Pisma Świętego. Nie lękaj się, że nie otrzymasz natchnienia, ponieważ te utwory są już gotowe i wystarczy, żebyś miał czyste serce, abyś mógł je otrzymać. Nie zamartwiaj się, że nie znasz nut i nie masz żadnego wykształcenia muzycznego, ponieważ najważniejsze jest ukazanie tego, co znajduje się w twoim sercu”.
Czy autor przeszedł badania psychologiczne oraz psychiatryczne?
Tak, autor poddał się badaniu MMPI-2, który nie wykazało żadnych zaburzeń natury psychicznej.
Narzędzie MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) jest powszechnie wykorzystywane przez specjalistów psychiatrycznych oraz psychologicznych do kompleksowej analizy stanu psychicznego osoby badanej, obejmującej identyfikację symptomów depresji, lęku, hipochondrii oraz zaburzeń osobowości. Jego zastosowanie nie ogranicza się jednak tylko do profesjonalistów pracujących w obszarze zdrowia psychicznego. Test MMPI-2 znajduje także zastosowanie w kontekście sądowym, służąc do oceny stanu psychicznego osób oskarżonych.
Czy „Jestem Słowem” związane jest z jakimś zakonem?
Autor jest osobą świecką i nie należy do żadnego zakonu. „Jestem Słowem” nie jest powiązane tylko z jednym konkretnym zakonem. Książka jest drukowana przez zakon Pallotynów, przewodnikiem duchowym autora jest ojciec franciszkanin, a miejscem, gdzie wszystko się zaczęło, jest zakon Dominikanów. Imprimatur zostało natomiast wydane przez biskupa archidiecezji poznańskiej.

Fundacja „Jestem Słowem”
ul. Naramowicka 266C
61-601 Poznań
KRS: 0001026107

Imprimatur
Wszystkie publikacje posiadają imprimatur Kościoła katolickiego. W książce wykorzystano tekst z Biblii Tysiąclecia wydanie V.

Wsparcie:
Fundacja „Jestem Słowem”
nr konta: 78 1140 2004 0000 3502 8360 3919
Tytuł: Darowizna na cele statutowe