Świadectwa

TWOJE ŚWIADECTWO

Jeżeli chcesz podzielić się swoim świadectwem na temat „Jestem Słowem”, napisz e-maila z 2-3 zdaniami na kontakt@jestemslowem.pl, lub wypełnij formularz tutaj.

Ks. Krzysztof Freitag SAC
„Jestem Słowem to odpowiedź na głody serca - to moja pierwsza myśl po przeczytaniu fragmentów tej książki. Jezus posługuje się dzisiaj różnymi środkami, by odpowiedzieć na nasze potrzeby - jestem pewien, że ta pozycja jest jednym z nich. Dla mnie karmienie się Słowem jest podstawą życia duchowego - nie wyobrażam sobie dnia bez słuchania Jezusa. Te zapiski bardzo pomagają mi spojrzeć na Słowo Boże z innej strony, rozjaśniają mi tekst natchniony. Dlatego: szczerze polecam - tak książka to prawdziwy Boży Kosmos!".
dr Dorota Narewska - Doktor Nauk Teologicznych w zakresie Teologii Pastoralnej
„Książkę czytałam pod kątem teologicznym, interesowały mnie tzw. nowe wątki w teologii w słowach przekazanych współczesnemu czytelnikowi za pośrednictwem tego medium. Imię Jezus występuje zamiennie jako Stworzyciel. Rzeczywiście to novum, ale w Piśmie świętym, np. w modlitwie Ojcze nasz, która podał nam sam Zbawiciel mówimy: Święć się imię Twoje. Pytanie zatem jakie to imię? Dla chrześcijanina - JEZUS".
Ks. Prof. Dr Hab. Jacek Hadryś - kierownik w Zakładzie Teologii Systematycznej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu
„Nowe, oryginalne i głębokie, miejscami szczególnie poruszające podjęcie Bożego Słowa. Warto się z nim zapoznać, pomedytować i pozwolić Panu Bogu działać. Bardzo polecam”.
O. Leonard Bielecki OFM - Minister Prowincjalny Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych
„Słowo Boga jest żywe, życiodajne i niewyczerpane. Tekst, który masz w ręku, jest nowym spojrzeniem na to, co wydaje się już bardzo znane, a jednak… jest to słowo pobudzające, orzeźwiające i niezwykle wnikliwe”.
Ks. Bp Jan Zając - Honorowy Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
„Jestem Słowem budzi podziw za podjęcie się w takiej formie trudnego zadania wnikania w głębię Słowa Bożego. Wywołuje wdzięczność za wprowadzenie w tak jasny sposób Ewangelii w codzienne życie”.
Fundacja „Jestem Słowem”
ul. Naramowicka 266C
61-601 Poznań
KRS: 0001026107

Imprimatur
Wszystkie publikacje posiadają imprimatur Kościoła katolickiego. W książce wykorzystano tekst z Biblii Tysiąclecia wydanie V.

Wsparcie:
Fundacja „Jestem Słowem”
nr konta: 78 1140 2004 0000 3502 8360 3919
Tytuł: Darowizna na cele statutowe