Wydarzenia

„Chciałbym, aby muzyczne medytacje «Jestem Słowem» odbywały się w moich świątyniach.

Wielu ludzi odchodzi od wiary we Mnie i zaczyna uważać, że Dom mego Ojca znajduje się w naturze i wystarczy kochać i oddawać chwałę Stworzycielowi tylko w sercu, a mój Kościół nie jest im potrzebny. Kto słucha mojego głosu, ten Mnie poznaje, a kto Mnie poznaje, tego serce zaczyna pragnąć spotkania ze Mną, a tym spotkaniem jest Eucharystia. Zatem, kto Mnie już poznał, ten pragnie wzrastać w moim Kościele i swoją miłością przemieniać jego oblicze. Kto natomiast idzie za światem, ten zaczyna wątpić w to, że JA JESTEM i w swoim zagubieniu nie wie, gdzie znajduje się Dom Pana. Chciałbym również, aby spotkania muzyczno-modlitewne odbywały się w salach muzycznych oraz w różnych miejscach estradowych, tak aby ludzie, którzy nie przychodzą na spotkanie ze Mną i ci, którzy zapomnieli już o moim istnieniu, usłyszeli mój głos i zawrócili w swojej drodze do mego Kościoła”.

Warszawa 29 czerwca godz.: 19:30

Miejsce: Kościół pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Warszawie

Pierwsza część Medytacji Muzycznej Jestem Słowem. Podczas Medytacji Muzycznej w atmosferze skupienia i medytacji, będzie można usłyszeć Słowo oraz muzykę graną na żywo na fortepianie.

Władysławowo 1, 3, 5, 8, 9 lipca godz.: 20:00

Miejsce: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie

Pierwsza część Medytacji Muzycznej Jestem Słowem. Podczas Medytacji Muzycznej w atmosferze skupienia i medytacji, będzie można usłyszeć Słowo oraz muzykę graną na żywo na fortepianie.

Czy osoba komponującą muzykę obecna jest na muzycznych medytacjach?
Osoba komponującą muzykę nie będzie obecna na muzycznych medytacjach zarówno w kościołach, jak i w salach muzycznych. Skomponowane utwory podczas spotkań z muzyką na żywo wykonują muzycy zatrudnieni przez Fundację.

Cytat z dziennika duchowego
„Pragnę, abyś nie przychodził na wydarzenia muzyczne «Jestem Słowem», organizowane czy to w salach, czy w kościołach. To dzieło jest moim słowem, a nie twoim. Tak samo jest z muzyką. Jeżeli byłbyś obecny na medytacjach muzycznych, to towarzyszyłaby ci duma, a duma to przedsionek do pychy. Będziesz chlubił się tym, co słyszysz, a twoje serce ma być cały czas zwrócone ku Mnie, a nie ku temu, co doczesne. Dlatego masz zakaz bycia słuchaczem i uczestnikiem tych wszystkich wydarzeń. Można tę sytuację przyrównać do reżysera spektaklu teatralnego, który całe życie poświęcił na opracowanie danej sztuki i nigdy nie zobaczył jej na scenie. Jednak zadaj sobie pytanie: kto w «Jestem Słowem» jest reżyserem tego wszystkiego?”
Czy osoba komponującą muzykę pobiera wynagrodzenie za skomponowane utwory?
Osoba komponującą muzykę nie pobiera żadnego wynagrodzenia za skomponowanie utworów. Przekazała wszelkie prawa autorskie na muzykę Fundacji, nie pobiera i nigdy nie będzie pobierała z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Cytat z dziennika duchowego
„Komu służysz? Panu, który jest w niebie, czy sobie? Ja jestem dawcą wszystkiego i nie ma rzeczy, która do Mnie nie należy. Jednakże jestem Panem miłości i daję wolność w wyborze: czy oddajesz Mi swoje życie, czy żyjesz sam dla siebie? Proszę Cię, żebyś Mi oddał swój talent muzyczny. Darmo go otrzymałeś, więc i wykorzystuj go na moją chwałę. Nigdy nie pobieraj żadnego wynagrodzenia, lecz przekazuj wszystko na to, żeby budować królestwo Boże. Zaufaj Mi w tym, że Ja ciebie prowadzę i to Ja przez ciebie tworzę. Czym mniej będzie ciebie w tej muzyce, tym więcej ukaże ona Moją chwałę. Jeżeli natomiast nie pójdziesz za Mną i zostawisz ją dla siebie i swoich celów, wówczas wielbić będziesz świat, a nie Boga żywego. Ja jestem Panem, który w dobry sposób wykorzystuje umiejętności swoich sług, dlatego oddaj Mi swój talent, a zobaczysz, że sam z siebie nic nie jesteś w stanie stworzyć. Mój Ojciec jest jedynym Stworzycielem i to, co stworzone, do niego należy, więc albo wykorzystasz to, aby się uświęcać i chwalić Boga, albo zaczną chwalić ciebie i z twojej osoby uczynią bożka. Albo pójdziesz za Mną i zostaniesz zbawiony, albo pozostaniesz sam ze sobą i twoje serce zgnije poprzez chwałę nie serca żywego, lecz własnego”.

Fundacja „Jestem Słowem”
ul. Naramowicka 266C
61-601 Poznań
KRS: 0001026107


Imprimatur

Wszystkie publikacje posiadają imprimatur Kościoła katolickiego. W książce wykorzystano tekst z
Biblii Tysiąclecia wydanie V.

Wsparcie:

Fundacja „Jestem Słowem”
nr konta: 78 1140 2004 0000 3502 8360 3919
Tytuł: Darowizna na cele statutowe